Biblioteka AWF Biała Podlaska
 (on-line)

 

 Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw

 

 Bibliografia Publikacji Pracowników

 

 Bibliografia prac magisterskich

 

 Bibliografia prac doktorskich


 Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 (on-line)

 

 Bibliografia publikacji pracowników naukowych
 za lata 1970-1999


 

 Bibliografia publikacji pracowników naukowych 
 od r. 2000
 

 

 
Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw, w tym czasopism

 Bibliografia prac doktorskich  i habilitacyjnych 

 Bibliografia prac magisterskich

 Bibliografia prac dyplomowych (licencjackich)

  Biblioteka ZWKF w Gorzowie Wlkp.
 (on-line)

 

 Publikacje Pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.

 

 Prace doktorskie

 

 Prace magisterskie

 

 Biblioteka AWF w Katowicach
 (on-line)


Bibliografia DNP

 Biblioteka AWF w Krakowie
 (on-line)

 

 Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w  Krakowie(do roku 2008)


 Bibliografia publikacji pracowników naukowych od roku 2009

 

 Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki  Gł.  AWF w Krakowie od 2000 do 2012 r.

 

 Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki  Gł.  AWF w Krakowie - do roku 1999

 

Prace doktorskie, magisterskie, licencjackie


 Biblioteka AWF w Poznaniu
 (on-line)

 

 Bibliografia zawartości czasopism - Sport

 
Bibliografia publikacji pracowników naukowych

 Bibliografia prac doktorskich


 AWF w Warszawie
 (on-line)

 

 Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania  Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


 Biblioteka AWF w Warszawie
 (on-line)

 

 BIBLIO Baza zawiera opisy bibliograficzne
 i słowa kluczowe artykułów z wybranych
 czasopism krajowychi wydawnictw zwartych
 z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej.
 Rejestruje publikacje od 1985 roku i jest
 na bieżąco aktualizowana.

 Materiały źródłowe są dostępne
 w Bibliotece Głównej AWF.

 DRHAB Baza zawiera informacje o pracach
 doktorskich i rozprawach habilitacyjnych
 nadanych przez AWF w Warszawie. Obejmuje
 opisy bibliograficzne prac, słowa kluczowe
 i streszczenia autorskie. Zasięg chronologiczny
 od 1980 roku. Jest na bieżąco aktualizowana.

 Materiały źródłowe są dostępne
 w Bibliotece Głównej AWF.


 DYPLOM Baza prac dyplomowych obronionych
 w warszawskiej AWF. Rejestruje prace licencjackie
 od 1994 roku, a prace magisterskie z lat
 1970- 1975 oraz od 1990 roku.
 Prace dyplomowe gromadzi i udostępnia
 wyłącznie Archiwum AWF.


 Biblioteka AWF we Wrocławiu
 (on-line)

 

 Bibliografia publikacji pracowników naukowych
 do 2001 r.


 Bibliografia publikacji pracowników od 2002 r.

 

 Bibliografia prac doktorskich

 

 Bibliografia zawartości czasopism polskich
 i zagranicznych od 1990 r.