EBSCO  -  dostęp z komputerów uczelnianych

 

 

 

 

 

 

.

 Pracownicy oraz studenci II stopnia studiów mają możliwość założenia dostępu domowego do bazy Ebsco

 kontakt : Ośrodek Informacji Naukowej tel. 58 55 47 148 lub 58 55 47 390

 

 

 

WEB of SCIENCE                   

 

 


 

 

Pakiet Web of Science zawiera trzy bazy abstraktowo 
- bibliometryczne (tzw. indeksy cytowań: Science CitationIndex 
Expanded, Social Science Citation Index oraz Art & Humanities 
Citation Index), oraz dodatkowe bazy Conference Proceedings 
Citation Index oraz Journal Citation Report – rocznik bieżący

 

STRONY INTERNETOWE CLARIVATE :


Polski serwis Clarivate (na stronie materiały szkoleniowe 
i nagrane szkolenia– możliwość pobrania slajdów i plików pdf)
 
Biblioteka EndNote Web

 
Portal ResearcherID

 
Master Journal List (lista czasopism indeksowanych)

 

 


 

SCOPUS


Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

 

.