.
.
POLECAMY !

 kwartalnik wydany przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 

 

   Zawiera publikacje dotyczą prac z zakresu kultury fizycznej, sportu i medycyny. 
.


Czasopisma krajowe dostępne w Czytelni Czasopism


Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 

Acta Biochimica Polonica

Akademicki Przegląd Sportowy

Annales Academiae Medicae Gedanensis

Anthropological Review

Antropomotoryka

Archiwista Polski

Asystent Trenera

Aura

Baltic Journal of Health and Physical Activity

Bibliotekarz

Biology of Sport

Body Life

Ból

Charaktery

Chip - Mag. Komputerowy

Czasopismo Geograficzne

Czasopismo Psychologiczne

Dziennik. Gazeta Prawna

Dziennik Bałtycki

Dziennik Ustaw

Edukacja

European Journal of Physical & Health Education

Fizjoterapia

Fizjoterapia Polska

Folia Morphologica

Folia Turistica

Forum Akademickie

Forum Oświatowe

Gazeta Polska

Gazeta Wyborcza

GeoJournal of Tourism and Geosites

Geoturystyka

Gerontologia Polska (do roku 2005)

Gerontologia Polska (od roku 2006)

Gościniec PTTK

Góry. Magazyn

Handball Polska

Health Problems of Civilization

Hotelarz

Human Movement (dawniej : Człowiek i Ruch)

Hygeia Public Healty

IDO Movement for Culture

Jachting

Jantarowe Szlaki

Journal of Combat Sports and Martial Arts

Journal oh Human Kinetics

Journal of Physiology and Pharmacology

Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych

Kwartalnik Pedagogiczny

Lider tylko on-line

Magazyn Bieganie

Magazyn Trenera

Magazyn Sportów Wodnych "Żagle"

Marketing w Praktyce

Medicina Sportiva

Medicina Sportiva Practica

Medycyna Manulna

Medycyna Metaboliczna

Medycyna Sportowa

National Geografic

Nauka (kwart. PAN)

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Newsweek

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Nowa Szkoła (od roku 2012)

Nowe Książki

Nowiny Psychologiczne

Ortopedia.Rehabilitacha.Traumatologia

Panorama AWFiS

Pedagogika Szkoły Wyższej

Piłka Nożna

Pismo PG

Pływanie

Polish Journal of Environmental Studies

Polish Journal of Food & Nutrition Scie.

Polish Journal of Sport and Tourism

Polityka

Pomerania

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

Postępy Rehabilitacji

Poznaj Swój Kraj

Poznaj Świat

Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie

Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja

Przegląd Biblioteczny

Przegląd Geograficzny

Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przegląd Psychologiczny

Przegląd Sokoli

Przegląd Sportowy

Psychologia w Praktyce

Rehabilitacja Medyczna

Rehabilitacja w Praktyce

Rocznik Naukowy AWFiS Gdańsk

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

Rozprawy Społeczne

Rynek Turystyczny

Rzeczpospolita

Sport dla Wszystkich

Sport Niepełnosprawnych

Sportplus

Sport Wyczynowy

Sporty Wodne i Ratownictwo

Studia Medyczne

Sudety

Szkoła Specjalna

Świat Nauki

Trainer

Traveler

Trener

Trends in Sport Sciences

30 [Trzydzieści] Dni

Turystyka i Hotelarstwo

Turyzm

Tygodnik Powszechny

Wiadomości Turystyczne

Wiosło

Wychowanie Fizyczne i Sport

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Wychowanie Fizyczne z Edukacją Zdrowotną

Zdrowie. Kultura Zdrowotna. Edukacja

Zdrowie Publiczne

Życie Szkoły

Żywienie Człowieka i Metabolizm