Zarządzenie Rektora nr 18/2019


Nauczycieli akademickich oraz doktorantów prosimy o uzupełnianie nr ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

1. Prosimy o przekazanie informacji o numerze tego identyfikatora do Ośrodka Informacji Naukowej
do 14 czerwca 2019 r., celem umieszczenia go w bazie publikacji pracowników AWFiS.      

2. Powiązanie konta ORCID z pracami w bazach SCOPUS oraz Web of Science.

3. Założenie konta w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) i powiązania go z ORCID i POL-on


UWAGA!!


1. Po powiązaniu identyfikatora ORCID z publikacjami w ww. bazach, należy pamiętać 

o późniejszej stałej aktualizacji konta, czyli sprawdzaniu czy zawiera wszystkie nowo opublikowane prace, a jeśli nie – dodaniu do konta ORCID kolejnych publikacji zarejestrowanych w Scopus i Web of Science.

 

2. Należy sprawdzić czy publikacje w ORCID nie są wpisane podwójnie. Duplikaty trzeba kasować.

 

POLECAMY !!


Instrucja rejestracji profilu ORCID


Instrucja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science 

 

Instrukcja zakładania konta w PBN i powiązania go z ORCID i POL-on


.

.

.

UWAGA! Zawartość bazy Expertus jest aktualizowana w każdy piątek.


Czas oczekiwania na ukazanie się w bazie zgłoszonych publikacji może trwać około tygodnia.

.

 

INFORMUJEMY, ŻE NA WNIOSEK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZYZNAŁO ŚRODKI FINANSOWE W KWOCIE 15.000 ZŁ. NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ. UMOWA nr 1059/P-DUN/2013 ZOSTAŁA PODPISANA 25.11.2013 ROKU.

 

NAZWA ZADANIA :


RETROKONWERSJA ZBIORÓW Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I REKREACJI DO KATALOGU ON-LINE BG AWFiS W CELU EFEKTYWNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA KSIĘGOZBIORU.


CZAS REALIZACJI ZADANIA :


25.11.2013 - 30.04.2014

 

REZULTATY PRAC  SĄ PREZENTOWANE W KATALOGU KOMPUTEROWYM VTLS VIRTUA ORAZ W KATALOGU NUKAT