SZKOLENIE BIBLIOTECZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021

DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA

ORAZ 5 –LETNICH STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

 


 

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne odbywać się będzie wyłącznie w formie online.

Dostęp do szkolenia poniżej.

W menu, po lewej stronie ekranu można rozwijać i wyświetlać poszczególne części tekstu.

Szkolenie biblioteczne kończy się testem zaliczeniowym, również w formie online.

Dostępność testu zaliczeniowego od 12 października 2020 roku.

 

ZOBACZ

SZKOLENIE   BIBLIOTECZNE   ON-LINE Szkolenie biblioteczne on-line z testem zaliczeniowym, obejmuje :

  • prezentację Biblioteki Głównej AWFiS,
  • zapoznanie z zakresem pracy poszczególnych działów Biblioteki oraz możliwościami wykorzystania przez czytelników oferowanych usług bibliotecznych, baz komputerowych,
  • zapoznanie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów.
  • test zaliczeniowy.

 

UWAGA!

Informacje o zaliczeniu szkolenia można uzyskać w Czytelni Ogólnej
(gmach Biblioteki I piętro, pokój 214)

 

 

 


SZKOLENIA BIBLIOTECZNE w Czytelni Czasopism w zakresie:

  • serwisu czasopism on line.


SZKOLENIA BIBLIOTECZNE w Ośrodku Informacji Naukowej w zakresie:

  • pozyskiwania informacji naukowej z komputerowych baz danych,
  • Internetu.

 

UWAGA!
STUDENCI (II stopień studiów) mają możliwość założenia dostępu domowego do bazy EBSCO.

Kontakt:  telefon : (58) 55 47 148 lub (58) 55 47 195
                e-mail : oin@awf.gda.pl