Biblioteka Główna AWFiS Gdańsk
ul. Kazimierza Górskiego 1
80 - 336 Gdańsk

biblioteka@awf.gda.pl

 

           
      DYREKTOR
mgr Alicja Kruszyńska
alicja.kruszynska@awf.gda.pl (58) 55 47 200
           
           
      DZIAŁ GROMADZENIA  ZBIORÓW    
           
      mgr Alicja Bortkiewicz alicja.bortkiewicz@awf.gda.pl (58) 55 47 441
           
      DZIAŁ OPRACOWANIA I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW    
           
      CZYTELNIA OGÓLNA    
      mgr Bożena Felendzer bozena.felendzer@awf.gda.pl (58) 55 47 253
      mgr Małgorzata Frąckowiak malgorzata.frackowiak@awf.gda.pl (58) 55 47 187
   
      WYPOŻYCZALNIA    
      mgr Kamila Machowina
kamila.machowina@awf.gda.pl (58) 55 47 481
  mgr Małgorzata Ołdakowska-Antoniak                         malgorzata.oldakowska-antoniak@awf.gda.pl

(58) 55 47 135

         
      WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA    
      mgr Małgorzata Ołdakowska-Antoniak wypmbibl@awf.gda.pl (58) 55 47 187/135

 

 

       
     

CZYTELNIA CZASOPISM

Z OŚRODKIEM INFORMACJI NAUKOWEJ

   
      Kierownik
mgr Piotr Krzyżanowski
piotr.krzyzanowski@awf.gda.pl (58) 55 47 148
         
      mgr Hanna Roszkowska hanna.roszkowska@awf.gda.pl (58) 55 47 195
      mgr Halina Choroszewska halina.choroszewska@awf.gda.pl (58) 55 47 390

 

oin@awf.gda.pl
(58) 55 47 148/390
      mgr Monika Karczewska-Broda
monika.karczewska-broda@awf.gda.pl (58) 55 47 148/390
      Pomorska Biblioteka Cyfrowa    
      mgr Alicja Bortkiewicz alicja.bortkiewicz@awf.gda.pl (58) 55 47 441
         
      ARCHIWUM
mgr Alicja Turek
alicja.turek@awf.gda.pl (58) 55 47 279