Biblioteka AWFiS posiada księgozbiór liczący ponad 100 000 voluminów.


Zgromadzony księgozbiór jest zgodny z profilem Uczelni i obejmuje następujący zakres tematyczny:

- kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport
- turystyka i rekreacja
- rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia

a także inne dziedziny wiedzy, szczególnie dotyczące kultury fizycznej rozumianej w szerokim zakresie, takie jak:

- nauki przyrodnicze (anatomia, antropologia, biochemia, biologia, biomechanika, fizjologia, higiena i promocja zdrowia, medycyna)
- nauki humanistyczne i społeczne (ekonomia, filozofia, organizacja i zarządzanie, pedagogika, prawo, psychologia, socjologia).


Katalogi Biblioteki AWFiS:

  • kartkowe : katalogi kartkowe zawierają zbiory zgromadzone przez Bibliotekę AWFiS do 2002 roku.
  • online : od 2003 roku nowe nabytki rejestrowane są wyłącznie w katalogu komputerowym w systemie VIRTUA. Katalog ten jest stopniowo uzupełniany o zbiory wcześniejsze. Obecnie katalog komputerowy obejmuje księgozbiór Biblioteki od 1985 roku do chwili obecnej.
  • innych bibliotek


Katalogi kartkowe:


Katalog alfabetyczny książek
Katalog ten zawiera opisy bibliograficzne książek, uszeregowane alfabetycznie według nazwisk autorów publikacji bądź pierwszego wyrazu tytułu (w przypadku dzieł zbiorowych).

Katalog przedmiotowy książek
Katalog ten grupuje całość księgozbioru według dziedzin wiedzy, dyscyplin naukowych i zawartości treściowej dzieł. Karty w katalogu ułożone są w kolejności alfabetycznej haseł przedmiotowych (tematów), formułowanych podobnie jak w encyklopedii.

Katalog podręczników wieloegzemplarzowych – We
Katalog ten obejmuje skrypty i podręczniki zakupione przez Bibliotekę w wielu egzemplarzach. Zawiera zbiór kart katalogowych autorskich bądź tytułowych w porządku alfabetycznym.

                                                                                      Tekst : mgr Mirosława Śledzińska

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT    
Gromadzenie zbiorów :  
mgr Alicja Bortkiewicz
alicja.bortkiewicz@awf.gda.pl (58) 55 47 441
Opracowanie rzeczowe :  
mgr Bożena Felendzer
bozena.felendzer@awf.gda.pl (58) 55 47 253

Opracowanie alfabetyczne :

bibliotekarz systemowymgr Małgorzata Frąckowiak malgorzata.frackowiak@awf.gda.pl
 (58) 55 47 187