Usługi :
wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje zamówienia czytelników (głównie pracowników AWFiS), dotyczące materiałów bibliotecznych ,dostępnych w bibliotekach poza Trójmiastem. Wypożycza także swoje zbiory innym bibliotekom na terenie kraju.

Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:


* pracownicy AWFiS
* biblioteki naukowe


Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza publikacje niedostępne w bibliotekach Trójmiasta (wszelkie koszty ponosi użytkownik).

CENNIK OPŁAT I USŁUG

 

 

Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej 

 

 

według rachunku 

 

 

Kopiowanie dokumentów :

  • dyskietka, płyta CD
  • skan, format A4
  • kserokopia, format A4

 

 

4 zł. 
1 zł za stronę

0,50 zł za stronę
Zamówienia można składać drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. W przypadku zamówienia kierowanego z innej biblioteki naukowej należy przedłożyć rewersy z pieczęcią.


Dzieła sprowadzone z bibliotek udostępnia się w Czytelni Ogólnej.

 


Faktury za wykonane usługi prosimy kierować na adres :


Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

(Biblioteka Główna - Wypożyczalnia Międzybiblioteczna)

ul. Kazimierza Górskiego  1

83-336 Gdańsk

NIP 584 -09 -62 -525

 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie wypożycza się:


czasopism, wydawnictw z księgozbioru Czytelni Ogólnej, zbiorów specjalnych i wydawnictw encyklopedycznych, prac magisterskich i prac doktorskich.

czynna w GODZINACH OTWARCIA CZYTELNI OGÓLNEJ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT
mgr Małgorzata Ołdakowska-Antoniak
wypmbibl@awf.gda.pl
(58) 55 47 187/135