Ośrodek Informacji Naukowej uprzejmie prosi nauczycieli akademickich i doktorantów AWFiS
o przekazanie informacji o numerze identyfikacyjnym ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Identyfikator ORCID każdego pracownika zostanie umieszczony w bazie Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.


WAŻNE INFORMACJE - ORCID


 

POLECAMY DOSTĘP DO KSIĄŻEK W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ,

ZAKUPIONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ


 

1) Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

 

2) Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w bibliotece.

Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów

UWAGA:

Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności,

należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Usługi OIN:


W OIN można skorzystać z katalogów kartkowych i komputerowych, otrzymać dostęp do elektronicznych baz danych i czasopism naukowych, uzyskać pomoc w gromadzeniu bibliografii, zamówić bibliograficzne zestawienie tematyczne i zestawienie bibliometryczne.

Z OŚRODKA INFORMACJI NAUKOWEJ
mogą korzystać pracownicy naukowi i administarcyjni oraz studenci AWFiS.Katalogi - kartkowe i komputerowe oraz bazy danych dostępne w Internecie to główne źródła informacji, w oparciu o które przygotowywane są kwerendy.
OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ PROWADZI STAŁE SZKOLENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z KOMPUTEROWYCH BAZ DANYCH : EBSCO, Web of Knowledge, Scopus

 

bazy czasopism naukowych


-----------------------------------------------------------------------------

GODZINY OTWARCIA


KONTAKT

mgr Piotr Krzyżanowski piotr.krzyzanowski@awf.gda.pl (58) 55 47 148
mgr Halina Choroszewska halina.choroszewska@awf.gda.pl (58) 55 47 390
mgr Hanna Roszkowska hanna.roszkowska@awf.gda.pl (58) 55 47 195
mgr Monika Karczewska-Broda monika.karczewska-broda@awf.gda.pl (58) 55 47 390