.

OD 25 MAJA 2020 ROKU WYPOŻYCZALNIA BEDZIE OTWARTA W NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKU :

 PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK W GODZ. 10:00 - 14:00.


WZNAWIAMY MOŻLIWOŚĆ ZWROTU KSIĄŻEK DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW

I ROZLICZENIE SIĘ Z BIBLIOTEKĄ 

 ORAZ

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK ZAMÓWIONYCH W SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM

 

Opłaty za przetrzymane książki nie będą naliczane od 12 marca 2020 do 01 października 2020 roku 

 

CZYTELNIE ORAZ OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA 

 


szczegółowe zasady korzystania z biblioteki - tutaj 

 

POLECAMY DOSTĘP DO KSIĄŻEK W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ,

ZAKUPIONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ


 

1) Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

 

2) Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w bibliotece.

Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów

UWAGA:

Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności,

należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

--------------------------------------------------------------------------

 

Usługi Wypożyczalni:
- w wypożyczalni można zapisać się do biblioteki, odebrać zamówione książki, zwrócić książki, przedłużyć termin zwrotu książek, podstęplować indeks na koniec semestru, podstęplować obiegówkę, opłacić należność za przetrzymane książki.

Z Wypożyczalni mogą korzystać:
* pracownicy, studenci AWFiS,
* studenci trójmiejskich państwowych szkół wyższych, posiadający skierowanie z biblioteki swojej uczelni.

Do wypożyczania książek uprawnia legitymacja elektroniczna wydana przez dziekanat, bądź karta biblioteczna identyfikująca czytelnika, zakładana w bibliotece na podstawie:
* dowodu osobistego
* legitymacji lub indeksu.

Każde dzieło zamawia się korzystając:
*z systemu komputerowego,
* z tradycyjnego katalogu (tylko książki nie wprowadzone do systemu on line).
* do odbioru książki upoważniona jest tylko osoba na którą czeka książka (i) chyba, że zostawiło się wcześniej upoważnienie dla innej osoby u bibliotekarza.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Biblioteka stosuje następujące rygory:
* blokada w systemie komputerowym możliwości dokonywania operacji zamawiania pozycji książkowych,
* indywidualne upomnienie na piśmie (koszty opłaty pocztowej i upomnień ponosi czytelnik),
* opłata pieniężna w wysokości określonej przez Rektora, za każdy kolejny dzień przetrzymania książki (tomu),
* pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni, do czasu oddania przez czytelnika przetrzymanej książki i uiszczenia należnej opłaty. 


Dział Udostępniania Zbiorów prowadzi corocznie (na początku roku akademickiego) szkolenia biblioteczne dla wszystkich studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

GODZINY OTWARCIA

CENNIK OPŁAT I USŁUG

KONTAKT
   
mgr Małgorzata Ołdakowska-Antoniak
malgorzata.oldakowska-antoniak@awf.gda.pl (58) 55 47 135
mgr Kamila Machowina kamila.machowina@awf.gda.pl (58) 55 47 481