Pracownicy, studenci i doktoranci AWFiS w Gdańsku  mają możliwość założenia dostępu domowego
 do bazy (EBSCO)

 
 kontakt : Ośrodek Informacji Naukowej tel. 58 55 47 148 lub 58 55 47 390, e-mail |: oin@awf.gda.pl

 Zasady korzystania z licencjonowanych baz danych określa Regulamin Udostępniania Zbiorów
         Wielodziedzinowe

 

 Bazy Biblioteki Narodowej  
 Biblioteka Europejska  zbiory europejskich bibliotek narodowych 
 Biblioteka Nauki (CEON)  multiwyszukiwarka BazEkon, BazHum, BazTech
 Infobaza  krajowy informator o bazach danych
 i oprogramowaniu dla nauki
 Internetowy System Aktów Prawnych  akty prawne ogłaszane i wydawane
 w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
 
 MasterFILE Premier
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Nauka Polska  
 Platforma Otwartej Nauki  daje polskim naukowcom możliwość prostego i szybkiego umieszczenia prac naukowych w otwartym dostępie. Dzięki temu ich publikacje są lepiej widoczne, łatwiejsze do wyszukiwania oraz częściej czytane i cytowane.                         
 SYMPOnet  centralny katalog materiałów z konferencji,
 które odbyły się po 1980 r., przechowywanych
 w bibliotekach polskich

 baza Politechniki Warszawskiej

   
         Biblioteki Internetowe

 Biblioteka Cyfrowa Centralnego
 Ośrodka Edukacj
i
 
 Cyfrowa Biblioteka Narodowa  
 Federacja Bibliotek Cyfrowych  
 Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES  Federacja Bibliotek Kościelnych                       
 Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 Pomorska Biblioteka Cyfrowa  
 Biblioteki Cyfrowe w Polsce  

                                                               
         Bibliotekoznawstwo 

 Bazy Biblioteki Narodowej  
 Bibliografia materiałów repertuarowych
 dla szkół
 
 EBIB (Elektroniczna BIBlioteka)  
 Informator o bibliotekach w Polsce  baza Biblioteki Narodowej                                 
 ISBN (Katalog polskich wydawców)  baza Biblioteki Narodowej
 Library, Information Science
 & Technology Abstracts
(EBSCO)
 bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
 
dostęp z komputerów uczelnianych

  

         Marketing. Zarządzanie

 Bazy w języku polskim  
 BAZY własne AWF-ów  
 Bazy w języku angielskim  
 Business Source Ultimate
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych                
 Regional Business News
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych


         Nauki medyczne 

 

 Bazy w języku polskim  
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
 Balneologia i Medycyna Fizykalna  
 Bibliografia zawartości czasopism
 z zakresu medycyny pracy do 1999 r.
                
 Instytut Medycyny pracy w Łodzi
 Bibliografia zawartości czasopism
 z zakresu medycyny pracy od 2000 r.
      
 Instytut Medycyny pracy w Łodzi
 DynaMed 
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych          
 Indeks leków  
 Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy   
 Medycyna Sportowa  Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

 Problemy niepełnosprawnych

 Uniwerytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 Polska Bibliografia Lekarska 1979 - 1990  dostęp z komputerów uczelnianych

 Polska Bibliografia Lekarska 1991 -

 dostęp z komputerów uczelnianych
 Bazy w języku angielskim  
 Academic Search Ultimate 
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Anthropological Index Online  
 Clinical Pharmacology (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Free Medical Journals   
 Health Source: Consumer Edition
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Health Source: Nursing/Academic Edition
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Medline (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Medycyna sportu   
 Medyczna Biblioteka  
 PubMed    


         Sport 

 Bazy w języku polskim                         
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
  Lekkoatletyka  serwis lekkoatletyczny zawierający
 aktualne wyniki z zawodów 
 lekkoatletycznych w całej Polsce,
 zdjęcia z imprez sportowych,
 normy na klasy sportowe,
 wymiary sprzętu lekkoatletycznego,
 historię konkurencji lekkoatletycznych,
 rekordy Polski itp.
 Piłka nożna serwis Polskiego
 Związku Piłki Nożnej
 
 Bazy w języku angielskim  
 Narciarstwo i snowbord  
 Sport Discus whith Full Text
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych

         Pedagogika

 Bazy w języku polskim  
 BAZY WŁASNE AWF-ów  

 EDUKATOR

 - Baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii,    metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji,    literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. 

Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 Bibliografia materiałów
 repertuarowych   dla szkół

 - scenariusze uroczystości, montaży
 poetycko-muzycznych, inscenizacji itp., 
 opublikowane w książkach i czasopismach
 głównie po r. 1989.
 strona na portalu "Biblioteka w Szkole"          
 oprac.  M.Szafińska-Chadała,
 J.E. Jordan, A. Maciejewska
 Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji  
 ERIC (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych

 

 Baza Problemy Niepełnosprawnych

 

Wielodziedzinowa, bibliograficzna baza tworzona  przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH. Na bazę składają się artykuły z 560 czasopism (w tym 117 punktowanych), książki, prace zbiorowe i fragmenty prac zbiorowych oraz publikowane materiały konferencyjne obejmujące różne aspekty niepełnosprawności.
Zgromadzone materiały dotyczą szeroko pojętej edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, opieki społecznej, prawa oraz  wielu innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Baza zawiera opisy bibliograficzne przydatne w pracy m. in. pedagogów, socjologów, psychologów, rehabilitantów, studentów (nie tyko pedagogiki specjalnej, ale i innych kierunków studiów), naukowców, wykładowców i nauczycieli - wszystkich, którzy mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Także sami niepełnosprawni odnajdą w bibliografii wiele informacji, pomocnych w poprawie jakości swojego życia.

 Biblioteka Uniwersystetu Przyrodniczo-Humanistycznego  w Siedlcach
 Pedagog (od 1990 r.)  Uniwersytet Opolski 


         Geografia

 Bazy w języku angielskim  
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
 Newspaper Source
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych  
 Regional Business News
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Bazy w języku polskim  
 Bibliografia Geografii Polskiej  
 Pomorskie  regionalny portal informacyjny


         Turystyka. Region

 Bazy w języku angielskim                                            
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
 Newspaper Source
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych                                               
 Hospitality & Tourism Complete
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Regional Business News
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Bazy w języku polskim  
 Bibliografia historii Pomorza
 Wschodniego i Zachodniego 
 oraz krajów regionu Bałtyku
 za rok 2004
 
 Bibliografia Kaszubska  polsko- i kaszubskojęzyczna: 
 Marek Kwidziński, 
 niemieckojęzyczna: Maria Babnis
 Kaszubi pl  
 Kociewiacy pl  


         Hotelarstwo


Hotelarz


Portal właścicieli hoteli oraz osób związanych z branżą hotelarską

 

Hotelarstwo

 

 Poradnik hotelarski, praktyka i zarządzanie w obiekcie hotelowym. Gastronomia i marketing czyli świat hoteli w jednym miejscu. Oraz turystyka, przepisy prawne.