Pracownicy oraz studenci II stopnia studiów mają możliwość założenia dostępu domowego do bazy (EBSCO)
 
 kontakt : Ośrodek Informacji Naukowej tel. 58 55 47 148 lub 58 55 47 390

 Zasady korzystania z licencjonowanych baz danych określa Regulamin Udostępniania Zbiorów Academic Search Ultimate. Baza pełnotekstowa  (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Balneologia i Medycyna Fizykalna  
 Bazy bibliograficzne Instytutu Badawczego Leśnictwa
 w Warszawie
 
 Bazy Biblioteki Narodowej   
 Bibliografia Gdyni   Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
 Bibliografia Geografii Polskiej  
 Bibliografia Helu i rejonu Zatoki  
 Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i  Zachodniego 
 oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2004
 baza Biblioteki Uniwersytetu w Toruniu
 Bibliografia Kaszubska  polsko- i kaszubskojęzyczna: 
 Marek Kwidziński, 
 niemieckojęzyczna: Maria Babnis
 Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
 - scenariusze uroczystości, montaży poetycko-muzycznych, 
 inscenizacji itp.,  opublikowane w książkach
 i czasopismach głównie po r. 1989.
 strona na portalu "Biblioteka w Szkole"
 oprac.  M.Szafińska-Chadała,
 J.E. Jordan, A. Maciejewska
 Bibliografia prac doktorskich  Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Bibliografia prac doktorskich od 1961 r.  Biblioteka AWF w Poznaniu
 Bibliografia prac dyplomowych, licencjackich  Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Bibliografia prac magisterskich  Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych  Biblioteka AWF w Krakowie
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych  Biblioteka AWF w Poznaniu
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych  Instytut Wychowania Fizycznego
 w Gorzowie Wlkp.
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych   AWF Warszawa
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych od r.  2000  Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych
 za lata 1970- 1999
 Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych do  2001  r.  AWF we Wrocławiu
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych od  2002  r.  AWF we Wrocławiu
 Bibliografia zawartości czasopism - Sport  Biblioteka AWF w Poznaniu
 Bibliografia zawartości czasopism i innych  wydawnictw 
 z dziedziny  sportu
 
 Biblioteka AWF w Warszawie
 Bibliografia zawartości czasopism polskich i  zagranicznych od 1990 r.  Biblioteka AWF we Wrocławiu
 Bibliografia zawartości czasopism z zakresu
 medycyny pracy
 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw  Biblioteka WZZF w Białej Podlaskiej
 Bibliografia zawartości czasopism   Biblioteka AWF w Krakowie
 Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw
 (w tym czasopism)
 Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji   
 Biblioteka Europejska  
 Biblioteka Nauki (CEON)    multiwyszukiwarka BazEkon, BazHum, BazTech
 Business Source Ultimate. Baza pełnotekstowa (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Clinical Pharmacology (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA  
 DynaMed (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 EBIB  Elektroniczna Biblioteka
 Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna  
 Federacja Bibliotek Cyfrowych  
 ERIC (EBSCO)   dostęp z komputerów uczelnianych
 Free Medical Journals Source: Consumer Edition (EBSCO)   dostęp z komputerów uczelnianych
 Health Source: Consumer Edition
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Health Source: Nursing/Academic Edition 
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Hospitality & Tourism Complete 
 Baza pełotekstowa(EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Indeks leków  
 Infobaza: Krajowy informator o bazach danych i
 oprogramowaniu dla nauki
 
 Internetowy System Aktów Prawnych  akty prawne ogłaszane i wydawane w 
 Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
 
 ISBN - Katalog polskich wydawców.  baza Biblioteki Narodowej
 Kaszubski Portal  
 Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES  Federacja Bibliotek Kościelnych
 Lekkoatletyka  serwis lekkoatletyczny zawierający
 aktualne wyniki z zawodów 
 lekkoatletycznych w całej Polsce,
 zdjęcia z imprez sportowych,
 normy na klasy sportowe,
 wymiary sprzętu lekkoatletycznego,
 historię konkurencji lekkoatletycznych,
 rekordy Polski itp.
 Library, Information Science & Technology Abstracts  (EBSCO) – 
 bibliotekoznawstwo, informacja naukowa.
 dostęp z komputerów uczelnianych
 MasterFILE Premier Baza pełnotekstowa (EBSCO) – baza
 wielodziedzinowa przeznaczona również dla bibliotek 
 publicznych, oferuje zdjęcia, mapy, biogramy itp.
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Medline (EBSCO)   dostęp z komputerów uczelnianych
 Medycyna Sportowa  Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
 Medyczne wydawnictwa  
 Narciarstwo i snowbord  
 Nauka Polska  
 Newspaper Source  Baza pełnotekstowa (EBSCO)   dostęp z komputerów uczelnianych
 OPEN ACCESS - Platforma Otwartej Nauki Daje polskim naukowcom możliwość prostego i szybkiego umieszczenia prac naukowych w otwartym dostępie. Dzięki temu ich publikacje są lepiej widoczne, łatwiejsze do wyszukiwania oraz częściej czytane i cytowane.                         
 Organizacja Zarządzanie Marketing  Politechnika Opolska
 Ośrodek Rozwoju Edukacji  
 Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa  Biblioteka Główna,
 Instytutu Informacji Naukowej 
 i Bibliotekoznawstwa
 Polska Bibliografia Lekarska - 1979 - 1990  dostęp z komputerów uczelnianych
 Polska Bibliografia Lekarska - 1991  dostęp z komputerów uczelnianych
 PubMed  
 Regional Business News Baza pełnotekstowa (EBSCO)   dostęp z komputerów uczelnianych
 SPORT Discus Full Text 
 Baza pełnotekstowa (EBSCO) 
 dostęp z komputerów uczelnianych
 POMORSKIE - portal Samorządku Województwa Pomorskiego  
 PROBLEMY NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach