Kartkowy katalog alfabetyczny centralny (sala katalogowa obok OIN)

Wykazuje posiadane przez bibliotekę wydawnictwa zwarte, gromadzone do końca 2002 roku. Opisy uszeregowane są w porządku alfabetycznym haseł autorskich . Obowiązuje alfabet łaciński . Inne alfabety poddano transliteracji na alfabet łaciński. Opisy wydawnictw zbiorowych ułożono według haseł tytułowych. Współautorów dzieła umieszczono na kartach pełniących rolę odsyłaczy, które kierują do danego tytułu. W katalogu występują następujące rodzaje współautorstwa : drugi i trzeci autor dzieła, redaktor, fotograf, autor tekstu, wyboru oraz inne.


Kartkowy katalog przedmiotowy centralny (sala katalogowa obok OIN)


Informuje o zasobach biblioteki uporządkowanych wg haseł przedmiotowych określających zawartość dokumentu, formułowanych podobnie jak w encyklopedii.


Kartkowy katalog alfabetyczny  (Czytelnia Ogólna)


Mieści w sobie wyselekcjonowany zbiór wydawnictw zwartych, pełniący funkcję księgozbioru podręcznego, udostępnianego tylko na miejscu. Opisy są tworzone w oparciu o takie same zasady, jak w katalogu kartkowym centralnym. Katalog uzupełniany jest na bieżąco równolegle z katalogiem komputerowym.


Kartkowy katalog działowy (Czytelnia Ogólna)


Informuje o zasobach czytelni uporządkowanych wg dziedzin wiedzy, dyscyplin naukowych i sportowych wyznaczonych przez schemat klasyfikacyjny przyjęty przez bibliotekę. Księgozbiór czytelni posiada dodatkowe oznakowanie (sygnaturę), która znajduje się w prawym górnym rogu karty katalogowej. Katalog działowy ma swoje odbicie w katalogu komputerowym (wyszukiwanie złożone : Działy Czytelni Ogólnej). Uzupełniany na bieżąco.


Kartkowy katalog alfabetyczny prac doktorskich  (Czytelnia Ogólna)

Zawiera opisy prac doktorskich obronionych w AWFiS w Gdańsku od roku 1992, ułożone w porządku alfabetycznym haseł autorskich. Uzupełniany na bieżąco.

Kartkowy katalog map (Czytelnia Ogólna)

Obejmuje opisy bibliograficzne materiałów kartograficznych. Uporządkowane według alfabetu hasła przedmiotowe, określaja tematykę każdej mapy. Uzupełniany na bieżąco.

Kartkowy katalog czasopism (Czytelnia Czasopism)


W układzie alfabetycznym wykazuje tytuły czasopism, roczników naukowych, roczników statystycznych, a także czasopism nie wchodzących w majątek biblioteki (bez sygnatur), oraz podaje zasoby poszczególnych tytułów.