SZKOLENIE BIBLIOTECZNE 


w Dziale Udostępniania Zbiorów


 dla studentów I roku I stopnia studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.


 

Szkolenie przebiega w dwóch etapach : teoretycznym (wykład) i praktycznym (on-line). Wykłady odbywają się według harmonogramu dla poszczególnych grup (harmonogram podawany jest corocznie na początku roku akademickiego razem z planem zajęć dydaktycznych oraz zamieszczany na stronie internetowej biblioteki – w banerze z ogłoszeniami). Zaliczenie szkolenia jest konieczne w celu zapisania się do Biblioteki i korzystania z jej usług, z wyjątkiem studentów którzy zaliczyli szkolenie bibioteczne w poprzednich latach i są np. na studiach II stopnia, lub rozpoczynają równoległy kierunek studiów.

 

 

ZOBACZ

SZKOLENIE   BIBLIOTECZNE   ON-LINE Szkolenie biblioteczne on-line z testem zaliczeniowym, obejmuje :

  • prezentację Biblioteki Głównej AWFiS,
  • zapoznanie z zakresem pracy poszczególnych działów Biblioteki oraz możliwościami wykorzystania przez czytelników oferowanych usług bibliotecznych, baz komputerowych,
  • zapoznanie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów.
  • test zaliczeniowy.

 

UWAGA!

Informacje o zaliczeniu szkolenia można uzyskać w Czytelni Ogólnej
(gmach Biblioteki I piętro, pokój 214)

 

 

 


SZKOLENIA BIBLIOTECZNE w Czytelni Czasopism w zakresie:

  • serwisu czasopism on line.


SZKOLENIA BIBLIOTECZNE w Ośrodku Informacji Naukowej w zakresie:

  • pozyskiwania informacji naukowej z komputerowych baz danych,
  • Internetu.

 

UWAGA!
STUDENCI (II stopień studiów) mają możliwość założenia dostępu domowego do bazy EBSCO.

Kontakt:  tel. 58 55 47 148