Zmieniłem tryb studiów z wieczorowych/zaocznych na dzienne (albo odwrotnie), zmieniłem adres zamieszkania, nazwisko, itp. Czy mam to zgłaszać?


Tak. Wszystkie zmiany trybu studiów, czy danych osobowych należy zgłaszać w Wypożyczalni.

Ostatnia modyfikacja 11.12.2009 przez Alicja Kruszyńska.

Wróć