Nie jestem studentem ani pracownikiem AWFiS. Czy mogę korzystać z Biblioteki?


Tak. Każdy może korzystać ze zbiorów na miejscu w czytelniach, po okazaniu aktualnego dokumentu ze zdjęciem.

Biblioteka dysponuje samoobsługowym ksero, gdzie można skopiować fragmenty udostępnianych książek czy artykułów.

Ostatnia modyfikacja 02.09.2013 przez Alicja Kruszyńska.

Wróć