Kończę studia (pracę) w AWFiS, ale nie korzystam z Biblioteki. Czy muszę podbić kartę obiegową?


Tak. Rozliczenie w takim wypadku jest wymogiem dziekanatów (działu kadr) AWFiS.

Ostatnia modyfikacja 11.12.2009 przez Alicja Kruszyńska.

Wróć