Jak mogę dotrzeć do pracy doktorskiej, magisterskiej, licencjackiej, dyplomowej?


Prace doktorskie
można wyszukać w katalogu komputerowym naszej biblioteki, lub w bibliografii prac doktorskich (szukać np. przez bazy AWF-ów), tworzonej przez Ośrodek Informacji Naukowej naszej uczelni. Prace doktorskie są oznaczone synagnaturą o symbolu D i udostępniane na podstawie rewersu na miejscu w Czytelni Ogólnej.

Prace magisterskie, dyplomowe i licencjackie można wyszukać w bibliografii prac magisterskich i bibliografii prac dyplomowych i licencjackich ( szukać np. przez bazy AWF-ów), tworzonych przez Ośrodek Informacji Naukowej naszej uczelni. Prace dostępne są w Archiwum - domont II, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia o pisaniu pracy od swojego promotora.


Wszystkie prace obronione w naszej uczelni są objęte prawami autorskimi. Nie można ich wypożyczać, ani kopiować bez zgody autora.

Ostatnia modyfikacja 14.12.2009 przez Alicja Kruszyńska.

Wróć