Co mi grozi, jeśli nie zwróciłem książki w terminie?


Kiedy zostaje przekroczony termin oddania książki, automatycznie blokuje się konto czytelnika, tak że nie może zamawiać ani wypożyczać książek. Oprócz tego naliczana jest opłata 0,50 zł. za każdy wolumen i każdy dzień przetrzymania książki. Konto zostaje odblokowane po oddaniu książki i wpłaceniu należnej kwoty.

Ostatnia modyfikacja 11.12.2009 przez Alicja Kruszyńska.

Wróć