Co jest potrzebne, aby się zapisać do Biblioteki AWFiS w Gdańsku?


Studenci : Elektroniczna legitymacja studencka (ELS), dowód osobisty, wypełniona deklaracja przestrzegania regulaminu Biblioteki.
(Wypożycza się 6 tomów na 2 miesiące, książki z sygnaturą We na pięć miesięcy).

Pracownicy AWFiS : dowód osobisty, legitymacja pracownicza, bądź potwierdzenie aktualnego zatrudnienia na Uczelni, wypełniona deklaracja przestrzegania regulaminu Biblioteki.
(Wypożycza się nauczycielom akademickim do 20 tomów na okres 1 roku, innym pracownikom Uczelni do 5 tomów na 3 miesiące).

Pracownicy innych uczelni państwowych Trójmiasta : skierowanie z biblioteki swojej uczelni, dowód osobisty, legitymacja pracownicza. (Wypożycza się 2 tomy na 2 miesiące).

Studenci innych uczelni państwowych Trójmiasta : elektroniczna legitymacja studencka (ELS), skierowanie z biblioteki swojej uczelni, dowód osobisty. (Wypożycza się 2 tomy na 2 miesiące).

Ostatnia modyfikacja 18.04.2012 przez Alicja Kruszyńska.

Wróć