.

Opłaty za przetrzymane książki prosimy wnosić
bezpośrednio na konto bankowe AWFiS :

CITI BANK HANDLOWY
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

(Tytułem : opłata za przetrzymanie książek z Biblioteki)
lub w KASIE AWFiS , budynek administracji – „szkoła”
KASA CZYNNA :
PONIEDZIAŁEK W GODZ. 11:00 – 13:00
DOWÓD ZAPŁATY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES prolongata@awf.gda.pl LUB OKAZAĆ W WYPOŻYCZALNI