Podczas kopiowaniu różnego typu dokumentów należy stosować się do ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Ustawa ta, regulująca zagadnienia związane z ochroną praw autorskich, daje prawo korzystania - bez zezwolenia twórcy - z już rozpowszechnionego utworu jego autorstwa w tzw. "zakresie własnego użytku osobistego".

Oznacza to, iż można wykonać pojedynczą kopię fragmentu lub nawet całego dokumentu, ale tylko i wyłącznie na własne potrzeby.

 

 


 

 


...w przypadku pisania jakiejkolwiek pracy naukowej, przy przytaczaniu więcej niż kilku słów z już rozpowszechnionej pracy innego autora (dotyczy to także tłumaczeń) lub parafrazując jego stwierdzenia, istnieje obowiązek podania nazwiska autora i źródła tych informacji w formie bibliografii.

 

tekst  : szkolenie biblioteczne online GUMed

 

 

Na I pietrze gmachu Biblioteki, obok Czytelni Ogólnej jest dostępna samoobsługowa kserokopiarka, w cenie 0,20 zł. za stronę A4.