Informacje ogólne

 

   Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jest jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych i usługowych, wspierającą procesy naukowo- badawcze i edukacyjne Uczelni. Zaspokaja również potrzeby biblioteczno - informacyjne czytelników spoza uczelni.

Szeroko rozumiana kultura fizyczna – szczególnie związana z Pomorzem - wyznacza główny kierunek pozyskiwania literatury, czasopism i baz elektronicznych przez bibliotekę. Ochrona i upowszechnianie wyjątkowego w skali regionu księgozbioru wynika z poczucia dbałości o dziedzictwo nauki, jakie zostało jej powierzone i ze świadomości, że wydawnictwa dotyczące kultury fizycznej stanowią część dorobku kultury narodowej.

 


Zasady korzystania ze zbiorów, usług i poszczególnych agend Biblioteki zawiera 


Regulamin Udostępniania Zbiorów

Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

w Gdańsku.

 

 

godziny otwarcia w roku akademickim


kontakt z pracownikami biblioteki


 

 

Dane teleadresowe

 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

Biblioteka Główna
ul. Kazimierza Górskiego 1
80 - 336 Gdańsk
 

e-mail: biblioteka@awf.gda.pl