Kartkowy katalog alfabetyczny  (Czytelnia Ogólna)


Mieści w sobie wyselekcjonowany zbiór wydawnictw zwartych, pełniący funkcję księgozbioru podręcznego, udostępnianego tylko na miejscu. Opisy uszeregowane są w porządku alfabetycznym haseł autorskich . Obowiązuje alfabet łaciński . Inne alfabety poddano transliteracji na alfabet łaciński. Opisy wydawnictw zbiorowych ułożono według haseł tytułowych.  Katalog nie jest uzupełniany od 2010.


Kartkowy katalog działowy (Czytelnia Ogólna)


Informuje o zasobach czytelni uporządkowanych wg dziedzin wiedzy, dyscyplin naukowych i sportowych wyznaczonych przez schemat klasyfikacyjny przyjęty przez bibliotekę. Księgozbiór czytelni posiada dodatkowe oznakowanie (sygnaturę), która znajduje się w prawym górnym rogu karty katalogowej. Katalog działowy ma swoje odbicie w katalogu komputerowym (wyszukiwanie złożone : Działy Czytelni Ogólnej). Uzupełniany na bieżąco.

Kartkowy katalog alfabetyczny prac doktorskich  (Czytelnia Ogólna)

Zawiera opisy prac doktorskich obronionych w AWFiS w Gdańsku od roku 1992, ułożone w porządku alfabetycznym haseł autorskich. Uzupełniany na bieżąco. 


Kartkowy katalog czasopism (Czytelnia Czasopism) 


W układzie alfabetycznym wykazuje tytuły czasopism, roczników naukowych, roczników statystycznych, a także czasopism nie wchodzących w majątek biblioteki (bez sygnatur), oraz podaje zasoby poszczególnych tytułów.