Katalog biblioteczny – to wykaz książek, czasopism i innych dokumentów gromadzonych w bibliotece, uporządkowany w sposób ułatwiający ich wyszukiwanie (alfabetyczny, lub przedmiotowy). Zawiera informacje o lokalizacji dokumentu oraz sygnatury ułatwiające ich znalezienie w magazynie.

 


Katalog alfabetyczny – umożliwia odnalezienie dzieła według nazwiska autora; lub tytułu dzieła.


Katalog przedmiotowy – szereguje opisy katalogowe według treści dzieła w porządku alfabetycznym haseł, którymi są tematy wraz z określnikami.


Katalog komputerowy (on-line) – katalog biblioteczny opracowany w komputerowym systemie (w naszej bibliotece zainstalowany jest program Virtua)