UWAGA! Zawartość bazy Expertus jest aktualizowana w każdy piątek.


Czas oczekiwania na ukazanie się w bazie zgłoszonych publikacji może trwać około tygodnia.
 

.

.

 

INFORMUJEMY, ŻE NA WNIOSEK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZYZNAŁO ŚRODKI FINANSOWE W KWOCIE 15.000 ZŁ. NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ. UMOWA nr 1059/P-DUN/2013 ZOSTAŁA PODPISANA 25.11.2013 ROKU.

 

NAZWA ZADANIA :


RETROKONWERSJA ZBIORÓW Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I REKREACJI DO KATALOGU ON-LINE BG AWFiS W CELU EFEKTYWNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA KSIĘGOZBIORU.


CZAS REALIZACJI ZADANIA :


25.11.2013 - 30.04.2014

 

REZULTATY PRAC  SĄ PREZENTOWANE W KATALOGU KOMPUTEROWYM VTLS VIRTUA ORAZ W KATALOGU NUKAT