POLECAMY DOSTĘP DO KSIĄŻEK W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ,

ZAKUPIONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ


 

1) Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

 

2) Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w bibliotece.

Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów

UWAGA:

Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności,

należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Usługi Czytelni Ogólnej:
w czytelni można przeglądać książki, prace doktorskie i inne materiały biblioteczne, uzyskać zaliczenie szkolenia bibliotecznego, skorzystać z Internetu i z bibliotecznych baz komputerowych, zamówić wydruk w formacie A4, zamówić skan, skorzystać z kserokopiarki.

W
Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą:

* publikacje dotyczące dyscyplin naukowych reprezentowanych przez naszą uczelnię
* podręczniki i skrypty dla studentów,* encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe,
* atlasy, mapy,
* wydawnictwa innych akademii wychowania fizycznego,
* prace doktorskie.

PRAWO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW CZYTELNI OGÓLNEJ MA KAŻDY ZAINTERESOWANY

Nie ma wolnego dostępu do księgozbioru.
Zamówienia realizuje bibliotekarz na podstawie wypełnionych rewersów. Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu.

Wszystkie książki i prace doktorskie dostępne w Czytelni Ogólnej posiadają dodatkową sygnaturę. Można ją odszukać poprzez katalog kartkowy na miejscu, a sygnaturę książki także w katalogu komputerowym. W Czytelni można też korzystać z książek i czasopism znajdujących się w magazynach Biblioteki Głównej,po wcześniejszym złożeniu zamówienia (do godziny 14.00).

Korzystający z Czytelni mogą na miejscu wykonywać odpłatnie odbitki kserograficzne niektórych materiałów.

Prace doktorskie udostępniane są tylko na miejscu, bez możliwości kserowania, czy przenoszenia ich zawartości na nośniki elektroniczne.

Korzystający z Czytelni obowiązani są:

* zachować ciszę,
* wyłączyć telefony komórkowe,
* pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, parasole, teczki, torebki oraz bagaże,
* wpisać się do księgi odwiedzin,
* zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone książki,
* pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi dokument tożsamości,
* czytelnie wypełnić zamówienie (rewers) na każdą książkę (jednorazowo można składać zamówienie do 5 pozycji)
* oddać wydawnictwo w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

Dział Udostępniania Zbiorów prowadzi corocznie (na początku roku akademickiego) szkolenia biblioteczne dla wszystkich studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych.

GODZINY OTWARCIA

CENNIK OPŁAT I USŁUG
 

KONTAKT
p.o.kierownika:  
kustosz dypl. mgr Jadwiga Ratkowska jagoda@awf.gda.pl
(58) 55 47 196
   
mgr Małgorzata Ołdakowska-Antoniak
moldak@awf.gda.pl
(58) 55 47 187
mgr Bożena Felendzer bozena@awf.gda.pl (58) 55 47 253