Poza literaturą gromadzoną w formie drukowanej, Biblioteka zapewnia użytkownikom dostęp do cyfrowych źródeł naukowej informacji, poprzez zakładkę na stronie internetowej biblioteki – ZASOBY ONLINE

 

  • Bazy AWF-ów - zawierają bibliografie prac licencjackich, dyplomowych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych obronionych w poszczególnych AWFach w Polsce, a także bibliografie tematyczne tworzone przez biblioteki tych uczelni.
  • Bazy czasopism naukowych umożliwiają korzystanie na zasadach licencji ze światowych zasobów bibliograficznych i baz pełnotekstowych.

 

szkolenia w zakresie pozyskiwania informacji naukowej z komputerowych baz danych prowadzi Ośrodek Informacji Naukowej,

             dostęp do baz jest możliwy :

- z komputerów w sieci uczelnianej AWFiS (m.in. Biblioteka, akademiki, budynek B)

- z komputerów domowych po uzyskaniu loginu i hasła w Ośrodku Informacji Naukowej


  • Czasopisma prenumerowane - obejmują linki do tytułów czasopism krajowych i zagranicznych, dostępnych w naszej bibliotece w wersji drukowanej lub elektronicznej.

 

  • Pomorska Biblioteka Cyfrowa - udostępnia dziedzictwo kulturowe regionu Pomorza; starodruki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, materiały dydaktyczne, regionalia.

 

  • Katalog Komputerowy BG -  zawiera opisy biblograficzne zbiorów, ich sygnatury wraz z lokalizacją w formie elektronicznej. Umożliwia zamawianie książek i obsługę własnego konta czytelniczego on-line na zasadach ujętych w regulaminie udostępniania.