Pracownicy oraz studenci II stopnia studiów mają możliwość założenia dostępu domowego
 do bazy (EBSCO)

 
 kontakt : Ośrodek Informacji Naukowej tel. 58 55 47 148 lub 58 55 47 390

 Zasady korzystania z licencjonowanych baz danych określa Regulamin Udostępniania Zbiorów
         Wielodziedzinowe

 

 Bazy Biblioteki Narodowej  
 Biblioteka Europejska  zbiory europejskich bibliotek narodowych 
 Biblioteka Nauki (CEON)  multiwyszukiwarka BazEkon, BazHum, BazTech
 Infobaza  krajowy informator o bazach danych
 i oprogramowaniu dla nauki
 Internetowy System Aktów Prawnych  akty prawne ogłaszane i wydawane
 w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
 
 MasterFILE Premier
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Nauka Polska  
 SYMPOnet  centralny katalog materiałów z konferencji,
 które odbyły się po 1980 r., przechowywanych
 w bibliotekach polskich

 baza Politechniki Warszawskiej

   
         Biblioteki Internetowe

 Biblioteka Cyfrowa Centralnego
 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 
 
 Cyfrowa Biblioteka Narodowa  
 Federacja Bibliotek Cyfrowych  
 Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES  Federacja Bibliotek Kościelnych                       
 Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 Polska Biblioteka Internetowa   
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa  

                                                               
         Bibliotekoznawstwo 

 Bazy Biblioteki Narodowej  
 Bibliografia materiałów repertuarowych
 dla szkół
 
 EBIB (Elektroniczna BIBlioteka)  
 Informator o bibliotekach w Polsce  baza Biblioteki Narodowej                                 
 ISBN (Katalog polskich wydawców)  baza Biblioteki Narodowej
 Library, Information Science
 & Technology Abstracts
(EBSCO)
 bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
 
dostęp z komputerów uczelnianych

  

         Marketing. Zarządzanie

 Bazy w języku polskim  
 BAZY własne AWF-ów  
 Organizacja, Zarządzanie i Marketing   Politechnika Opolska
 Bazy w języku angielskim  
 Business Source Complete
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych                
 Regional Business News
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych


         Nauki medyczne 

 

 Bazy w języku polskim  
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
 Autyzm   
 Balneologia i Medycyna Fizykalna  
 Bibliografia zawartości czasopism
 z zakresu medycyny pracy do 1999 r.
                
 Instytut Medycyny pracy w Łodzi
 Bibliografia zawartości czasopism
 z zakresu medycyny pracy od 2000 r.
      
 Instytut Medycyny pracy w Łodzi
 DynaMed 
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych          
 Indeks leków  
 Medycyna naturalna   
 Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy   
 Medycyna Sportowa  Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
 Medyczne wydawnictwa   
 Medyczny katalog serwisów WWW    

 Niepełnosprawni 

Baza Problemy  Niepełnosprawnych do roku 2012

- Baza Problemy  Niepełnosprawnych od roku 2013

 
 Polska Bibliografia Lekarska 1979 - 1990  dostęp z komputerów uczelnianych

 Polska Bibliografia Lekarska 1991 -

 dostęp z komputerów uczelnianych
 Rehabilitacja  
 Bazy w języku angielskim  
 Academic Search Complete
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Academic Search Premier
 Baza pełnotekstowa. (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Anthropological Index Online  
 Clinical Pharmacology (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Free Medical Journals   
 Health Source: Consumer Edition
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Health Source: Nursing/Academic Edition
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Medline (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Medycyna sportu   
 Medyczna Biblioteka  
 PubMed    


         Sport 

 Bazy w języku polskim                         
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
  Lekkoatletyka  serwis lekkoatletyczny zawierający
 aktualne wyniki z zawodów 
 lekkoatletycznych w całej Polsce,
 zdjęcia z imprez sportowych,
 normy na klasy sportowe,
 wymiary sprzętu lekkoatletycznego,
 historię konkurencji lekkoatletycznych,
 rekordy Polski itp.
 Piłka nożna serwis Polskiego
 Związku Piłki Nożnej
 
 Bazy w języku angielskim  
 Narciarstwo i snowbord  
 Sport Discus whith Full Text
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 World Sport  

         Pedagogika

 Bazy w języku polskim  
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
 Autyzm. Adnotowana bibliografia
 polska za lata 1945-1999
 oprac. Piotr Staniak           
 Edukacja  

 EDUKATOR

 - Baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii,    metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji,    literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. 

Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 Bibliografia materiałów
 repertuarowych   dla szkół

 - scenariusze uroczystości, montaży
 poetycko-muzycznych, inscenizacji itp., 
 opublikowane w książkach i czasopismach
 głównie po r. 1989.
 strona na portalu "Biblioteka w Szkole"          
 oprac.  M.Szafińska-Chadała,
 J.E. Jordan, A. Maciejewska
 Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli  
 ERIC (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych

 Niepełnosprawni


- Baza Problemy Niepełnosprawnych

 (do roku 2012)


- Baza Problemy Niepełnosprawnych

 (od roku 2013) 


 – od 1968 r., ponad 8 000 opisów
 bibliograficznych, zawiera artykuły
 z czasopism, książki, fragmenty 
 prac zbiorowych i publikowane
 materiały konferencyjne.
 Spośród indeksowanych 560 tytułów 
 czasopism 117 punktowanych przez KBN.

 Biblioteka Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 Pedagog (od 1990 r.)  Uniwersytet Opolski w Opolu


         Geografia

 Bazy w języku angielskim  
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
 Newspaper Source
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych  
 Regional Business News
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Bazy w języku polskim  
 Bibliografia Geografii Polskiej  
 Wrota Pomorza  regionalny portal informacyjny


         Turystyka. Region

 Bazy w języku angielskim                                            
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
 Newspaper Source
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych                                               
 Hospitality & Tourism Complete
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Kaszubski Portal  
 Regional Business News
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Bazy w języku polskim  
 Bazy Danych Wyższej Szkoły
 Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki
 w Warszawie
 
 Bibliografia Gdyni  
 Bibliografia Helu i Rejonu Zatoki  
 Bibliografia historii Pomorza
 Wschodniego i Zachodniego 
 oraz krajów regionu Bałtyku
 za rok 2004
 
 Bibliografia Kaszubska  polsko- i kaszubskojęzyczna: 
 Marek Kwidziński, 
 niemieckojęzyczna: Maria Babnis
 Bibliografia Pomorza Zachodniego
 - rok 1991 i od 1999 r.
 
 Przepisy prawne związane z turystyką  
 Serwisy i portale turystyczne wybrane  Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
 w Gdańsku
 Wrota Pomorza  regionalny portal informacyjny


         Hotelarstwo

 Bazy Danych Wyższej Szkoły
 Hotelarstwa Gastronomii
 i Turystyki w Warszawie
                                 
                                                                          
 Bazy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku                                                                               


        

         Ochrona środowiska. Rolnictwo. Lesnictwo

 Bazy w języku polskim   
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
 Bazy bibliograficzne Instytutu badawczego
 Leśnictwa w Warszawie
 
 Piśmiennictwo Leśne.
 Systen informacji o Gospodarce
 Żywnościowej