Pracownicy oraz studenci II stopnia studiów mają możliwość założenia dostępu domowego do bazy (EBSCO)
 
 kontakt : Ośrodek Informacji Naukowej tel. 58 55 47 148 lub 58 55 47 390

 Zasady korzystania z licencjonowanych baz danych określa Regulamin Udostępniania Zbiorów Academic Search Complete Baza pełnotekstowa  (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Academic Search Premier Baza pełnotekstowa (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Anthropological Index Online  
 Autyzm. Adnotowana bibliografia polska za lata 1945-  1999  oprac. Piotr Staniak
 Balneologia i Medycyna Fizykalna  
 Bazy bibliograficzne Instytutu Badawczego Leśnictwa
 w Warszawie
 
 Bazy Biblioteki Narodowej   
 Bazy danych Wyższej Szkoły Hotelarstwa Gastronomii
 i Turystyki w Warszawie
 
 Bazy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w  Gdańsku  
 Bibliografia Gdyni   Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
 Bibliografia Geografii Polskiej  
 Bibliografia Helu i rejonu Zatoki  
 Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i  Zachodniego 
 oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2004
 baza Biblioteki Uniwersytetu w Toruniu
 Bibliografia Kaszubska  polsko- i kaszubskojęzyczna: 
 Marek Kwidziński, 
 niemieckojęzyczna: Maria Babnis
 Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
 - scenariusze uroczystości, montaży poetycko-muzycznych, 
 inscenizacji itp.,  opublikowane w książkach
 i czasopismach głównie po r. 1989.
 strona na portalu "Biblioteka w Szkole"
 oprac.  M.Szafińska-Chadała,
 J.E. Jordan, A. Maciejewska
 Bibliografia Pomorza Zachodniego - r. 1991 i od 1999 r.  baza Książnicy Pomorskiej
 Bibliografia prac doktorskich  Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Bibliografia prac doktorskich od 1961 r.  Biblioteka AWF w Poznaniu
 Bibliografia prac dyplomowych, licencjackich  Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Bibliografia prac magisterskich  Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych  Biblioteka AWF w Krakowie
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych  Biblioteka AWF w Poznaniu
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych  Instytut Wychowania Fizycznego
 w Gorzowie Wlkp.
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych   AWF Warszawa
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych od r.  2000  Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych
 za lata 1970- 1999
 Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych do  2001  r.  AWF we Wrocławiu
 Bibliografia publikacji pracowników naukowych od  2002  r.  AWF we Wrocławiu
 Bibliografia zawartości czasopism - Sport  Biblioteka AWF w Poznaniu
 Bibliografia zawartości czasopism i innych  wydawnictw 
 z dziedziny  sportu
 
 Biblioteka AWF w Warszawie
 Bibliografia zawartości czasopism polskich i  zagranicznych od 1990 r.  Biblioteka AWF we Wrocławiu
 Bibliografia zawartości czasopism z zakresu
 medycyny pracy
 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw  Biblioteka WZZF w Białej Podlaskiej
 Bibliografia zawartości czasopism   Biblioteka AWF w Krakowie
 Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw
 (w tym czasopism)
 Biblioteka AWFiS w Gdańsku
 Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli  
 Biblioteka Europejska  
 Biblioteka Nauki (CEON)    multiwyszukiwarka BazEkon, BazHum, BazTech
 Business Source Complete Baza pełnotekstowa (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Clinical Pharmacology (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 Cyfrowa Biblioteka Narodowa  
 DynaMed (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
 EBIB  Elektroniczna Biblioteka
 Edukacja  Dolnośląskie Biblioteki Pedagogiczne
 EDUKATOR  bibliografia zawartości wydawnictw w zbiorach
 Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji  Edukacji Narodowej w Krakowie
 Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna  
 Federacja Bibliotek Cyfrowych  
 ERIC (EBSCO)   dostęp z komputerów uczelnianych
 Free Medical Journals Source: Consumer Edition (EBSCO)   dostęp z komputerów uczelnianych
 Health Source: Consumer Edition
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Health Source: Nursing/Academic Edition 
 Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Hospitality & Tourism Complete 
 Baza pełotekstowa(EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Indeks leków  
 Infobaza: Krajowy informator o bazach danych i
 oprogramowaniu dla nauki
 
 Informator o bibliotekach w Polsce  Biblioteka Narodowa
 Internetowy System Aktów Prawnych  akty prawne ogłaszane i wydawane w 
 Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
 
 ISBN - Katalog polskich wydawców.  baza Biblioteki Narodowej
 Kaszubski Portal  
 Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES  Federacja Bibliotek Kościelnych
 Lekkoatletyka  serwis lekkoatletyczny zawierający
 aktualne wyniki z zawodów 
 lekkoatletycznych w całej Polsce,
 zdjęcia z imprez sportowych,
 normy na klasy sportowe,
 wymiary sprzętu lekkoatletycznego,
 historię konkurencji lekkoatletycznych,
 rekordy Polski itp.
 Library, Information Science & Technology Abstracts  (EBSCO) – 
 bibliotekoznawstwo, informacja naukowa.
 dostęp z komputerów uczelnianych
 MasterFILE Premier Baza pełnotekstowa (EBSCO) – baza
 wielodziedzinowa przeznaczona również dla bibliotek 
 publicznych, oferuje zdjęcia, mapy, biogramy itp.
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Medline (EBSCO)   dostęp z komputerów uczelnianych
 Medycyna naturalna  
 Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy  
 Medycyna Sportowa  Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
 Medycyna sportu  
 Medyczna Biblioteka  U.S. National Library of Medicine
 Medyczne wydawnictwa  
 Medyczny katalog serwisów WWW  
 Narciarstwo i snowbord  
 Nauka Polska  
 Newspaper Source  Baza pełnotekstowa (EBSCO)   dostęp z komputerów uczelnianych

 Niepełnosprawni - Baza Problemy Niepełnosprawnych 

(do roku 2012)

 Niepełnosprawni - Baza Problemy Niepełnosprawnych 

(od roku 2013)


 – od 1968 r., ponad 8 000 opisów bibliograficznych,
 zawiera artykuły z czasopism, książki, fragmenty prac  
 zbiorowych i publikowane materiały konferencyjne.
 Spośród indeksowanych 560 tytułów czasopism 117 
 punktowanych przez KBN.

 Biblioteka Akademii Podlaskiej
 w Siedlcach
 Organizacja Zarządzanie Marketing  Politechnika Opolska
 Ośrodek Rozwoju Edukacji  
 Pedagog - od 1990 r.  Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
 Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa  Biblioteka Główna,
 Instytutu Informacji Naukowej 
 i Bibliotekoznawstwa
 Pedagogika - online  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 Piłka nożna - oficjalny serwis
 Polskiego Związku Piłki Nożnej
 
 Polska Bibliografia Lekarska - 1979 - 1990  dostęp z komputerów uczelnianych
 Polska Bibliografia Lekarska - 1991  dostęp z komputerów uczelnianych
 Polska Biblioteka Internetowa  
 Przepisy prawne związane z turystyką  
 PubMed  
 Regional Business News Baza pełnotekstowa (EBSCO)   dostęp z komputerów uczelnianych
 Rehabilitacja  
 SEKTY - Zestawienie bibliograficzne w wyborze  Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 SYMPOnet - centralny katalog materiałów z konferencji, które
 odbyły się po 1980 r., przechowywanych
 w bibliotekach polskich.
 baza Politechniki Warszawskiej
 SPORT Discus Full Text 
 Baza pełnotekstowa (EBSCO) 
 dostęp z komputerów uczelnianych
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa  
 World Sport   
 Wrota Pomorza – regionalny portal informacyjny